top of page

Miljöpolicy

Hos Effektstäd tar vi hänsyn till miljön i alla delar av vår verksamhet. Vi jobbar aktivt för att utveckla våra arbetsmetoder för att minska vår miljöpåverkan och främja hållbarhet. Nedan kan du läsa mer om våra åtaganden för att uppfylla våra miljömål.et. 

Våra produkter

Den utrustning och de produkter som vi använder oss av är av hög kvalitet,miljövänliga och följer ISO 14024 – en EU standard för miljömärkningar. Alla kemikalier vi använder har miljömärkning och vi undviker engångsprodukter i största möjliga mån. Det som inte uppfyller vår standard återvinns. All återvinning av avfall sker på ett ansvarsfullt vis.

Transport och logistik

Genom att optimera transporter till våra kunder kan vi minska vAreåra koldioxidutsläpp och därmed vår miljöpåverkan. Vi försöker att besöka flera klienter i samma närområde för att undvika onödiga körsträckor.

Ett kontinuerligt arbete

Vi har ett ständigt pågående miljöarbete och vi uppdaterar oss kontinuerligt för att kunna hålla högsta möjliga miljöstandard. Detta innebär att vi fortsätter att utbilda vår personal i miljöfrågor och uppgraderar vår utrustning efter hand som kvalitetsstandarden höjs.

bottom of page